Ter voorbereiding

Op deze pagina zullen we je alle informatie geven die relevant is ter voorbereiding op je deelname aan het Cabrio Fans Lente Uitje en/of September Uitje.

Uitleg en reglement Lente Uitje en/of September Uitje

1. Routeboek

1.1 In het reglement / routeboek worden de onderstaande afkortingen gebruikt:

MP: Meldingspost
ZF: Zoekfoto
IPT: Ideale Passeer Tijd

1.2 De route is in het routeboek vermeld door middel van routeopdrachten volgens het zogenaamde “bol-pijl” systeem. De routeopdrachten dienen in nummervolgorde uitgevoerd te worden.

1.3 Volg steeds de doorgaande weg tot de volgende routeopdracht is bereikt. Doodlopende wegen en wegen voorzien van een bord “eigen weg” niet inrijden, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1.4 De routeopdrachten worden weergegeven door situatietekeningen van wegveranderingen waarbij een bolletje de auto weergeeft en een pijl de rijrichting (bol-pijl systeem). Indien noodzakelijk kan de MP-bemanning aanwijzingen over de route verstrekken indien er afwijkingen zijn ten opzichte van het routeboek, bijvoorbeeld als gevolg van een onvoorziene omleiding door wegwerkzaamheden.

1.5 In de routeopdrachten zijn de afstanden altijd vermeld in kilometers. Dit is de afstand gerekend vanaf de voorgaande routeopdracht.

2. Controlekaart

2.1 De controlekaart is bestemd voor het invullen van de letters van de ZF’s en voor het afstempelen door MP’s.

2.2 ZF-letters en MP-stempels moeten in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart ingevuld / geplaatst worden.

2.3 Knoeien op de controlekaart maakt het betreffende vakje ongeldig. Knoeien is onder meer het aanbrengen van veranderingen, doorhalingen en / of tussenvoegingen.

2.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen en juist laten afstempelen van je controlekaart.

3. Meldingsposten (MP’s)

3.1  Locatiegegevens van MP’s staan in het routebooek vermeld. MP’s kunnen afhankelijk van het weer en de situatie zowel binnen als op een terras gesitueerd zijn.

3.2 MP’s zijn er voor het afstempelen van de controlekaart, het noteren van aantekeningen op de controlekaart en / of het geven van opdrachten of relevante routeinformatie.

3.3 Direct bij aankomst geeft u de controlekaart af aan de MP-bemanning. Je kunt de controlekaart weer ophalen bij de MP-bemanning 5 minuten voorafgaand aan de aangegeven vertrektijd.

3.4 Openingstijden van de MP’s zijn 15 minuten vóór en 30 minuten ná de IPT van de betreffende deelnemer. De MP aan de finish is open tot 60 minuten ná de IPT van de betreffende deelnemer.

4. Ideale Passeer Tijd (IPT)

4.1 Bij de start ontvangt iedere deelnemer een formulier met daarop de IPT’s gedurende de dag. Deelnemers worden geacht deze IPT te hanteren en deze zijn afgestemd op de ter plaatse geldende snelheidslimieten, rekening houdend met het vinden van de ZF’s tijdens de route.

5. Zoekfoto’s (ZF)

5.1 In het routeboek zijn op de linker pagina’s foto’s van vaste objecten of situaties langs of in de nabijheid van de route (zowel aan de linker als de rechterkant van de weg) afgedrukt. Dit zijn ZF’s.

5.2 De ZF’s zijn in willekeurige volgorde afgedrukt. Telkens wanneer je een object of situatie passeert, vul je de ZF-letter in, in het eerstvolgende lege vakje van je controlekaart.

5.3 De ZF’s op de linker pagina’s hebben alleen en uitsluitend betrekking op de route pagina er direct rechts naast.

6. Klassement

6.1 Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van het aantal (tijdens de rit) behaalde bonuspunten.

6.2 Voor elke juist ingevulde ZF worden 25 bonuspunten toegekend.

6.3 Voor elke foutief ingevulde ZF worden 25 bonuspunten in mindering gebracht.

6.4 Voor knoeien op de controlekaart worden (per vakje) 25 punten in mindering gebracht.

6.5 Wanneer de organisatie heeft gezien dat je met een gesloten cabriodak hebt gereden terwijl het buiten droog is worden 100 bonuspunten in mindering gebracht.

6.6 Wanneer een deelnemende auto meer dan twee inzittenden heeft, wordt op de totaalscore 10% in mindering gebracht per extra inzittende vanwege het voordeel bij foto’s zoeken.

6.7 Het is toegestaan om 5 minuten eerder te melden bij een MP en het is eveneens toegestaan om 5 minuten later te melden bij een MP. Voor iedere minuut die je ervoor of erna aankomt bij een MP worden 3 bonuspunten in mindering gebracht.

6.8 Deelnemers die meer dan 60 minuten na de IPT aankomen bij de finish worden niet geklasseerd.

6.9 Bij ex-aequo klasseringen wordt de eindstand bepaald door te kijken welke deelnemers het dichtst bij hun IPT zijn gebleven. Indien nodig wordt daarna gekeken naar de deelnemers die het langst foutloos hebben gereden.

Voorbeeld Bol-Pijl systeem

Hieronder zie je een voorbeeld van een bol-pijl situatie zoals je die in het routeboek tegen zult komen

Bol Pijl voorbeeld tbv roadbook en website

Situatie 29: je rijdt 500 meter gerekend vanaf de voorgaande situatie en komt aan vanuit de richting van het bolletje bij een kruising met verkeerslichten. Op de kruising sla je rechtsaf in de richting van de pijl.

Situatie 30: na 1 kilometer en 250 meter kom je aan bij deze situatie. Aan het einde van de weg sla je linksaf in de richting van de pijl. Net voor het einde van de weg rij je over een brug(getje) en parallel aan de route loopt een spoorbaan.

Situatie 31: je rijdt 2,5 kilometer gerekend vanaf situatie 30 en je rijdt langs water (kan een rivier, kanaal of slootje zijn) en slaat rechtsaf in de richting van de pijl.

Situatie 32: let op, al na 50 meter kom je aan bij deze situatie. Dit is een rotonde die je geacht wordt driekwart rond te rijden en de rotonde te verlaten in de richting van de pijl. Deze situatie toont aan dat het zinvol is om 1 of 2 situaties vooruit te kijken in het routeboek omdat situaties elkaar snel kunnen opvolgen en dan kans op fout rijden wordt ermee verkleind.

Doordat het nauw luistert wanneer de Tripmaster of dagteller op “nul” gezet is, is het raadzaam om rekening te houden met kleine afwijkingen in de tussenafstanden waardoor een verschil van zo’n 50 meter voor kan komen. In de meeste gevallen is de situatie overduidelijk. Indien nodig kan aanvullende informatie getoond worden in het info veld naast het bol-pijl symbool.

Zoekfoto’s

Hieronder zie je een voorbeeld van zoekfoto’s (ZF’s) zoals je die in het routeboek zult tegenkomen.

Zoekfoto voorbeeld tbv roadbook en website

De foto’s staan in willekeurige volgorde. Zie je een foto, vul dan de bijbehorende letter in op je controlekaart. Doe dit altijd in het eerstvolgende lege vakje. Zoekfoto’s zijn altijd linker pagina’s in het routeboek. De foto’s hebben altijd alleen en uitsluitend betrekking op het routedeel op de rechter pagina ernaast. Omwille van de verkeersveiligheid zijn er alleen zoekfoto’s opgenomen in de route binnen de bebouwde kom of op 60 km/h wegen! Tip: neem na het omslaan van een pagina in je routeboek even kort de tijd om de foto’s in je op te nemen voor je verder rijdt.

Handige tips

Heb je nog niet eerder meegedaan aan een rally of toerrit met een route op basis van bol-pijl? Dan volgen hier nog wat extra tips en wetenswaardigheden. In principe kun je de route rijden op de dagteller van je auto. Je zult dan bij ieder situatie in het routeboek de dagteller moeten “nullen”. Niet erg praktisch en de ervaren rallyrijders beschikken daarom over professionele apparatuur. Een zogenaamde Tripmaster om de afstanden te meten. Een goed alternatief voor de Tripmaster is je smartphone is. Voor ieder besturingstype is inmiddels wel een App te leveren die de belangrijkste functies van een Tripmaster kan nabootsen. We zetten er twee voor je op een rij.

Tripmaster voor smartphone of tablet

iPhone: de iTunes store biedt verschillende opties, maar goede ervaringen hebben we zeker opgedaan met de App met de volgende naam: “Harry’s GPS Buddy”. Als je op deze naam zoekt in de iTunes store vind je hem probleemloos. De App is niet gratis, maar biedt heel veel waar voor zijn geld. Neem wel even de tijd om de App te leren kennen vanwege de vele mogelijkheden.

Android: ook in Google Play vind je diverse opties. De App die we getest hebben heeft de naam “GPS Tripmeter” en deze App is bijzonder gebruiksvriendelijk en nauwkeurig. Minder uitgebreid qua functies, maar de App doet wel precies waarvoor je hem nodig hebt. Een aanrader dus.

Tip: hang je smartphone op een handige hoogte op je dashboard zodat de navigator de App eenvoudig kan bedienen.

Een andere tip is het gebruik van een klembord waarop het routeboek gelegd kan worden tijdens het rijden. Hierdoor kan het boek goed opengeslagen blijven liggen en is het mogelijk om zowel de route te bewaken als de zoekfoto’s te bestuderen. Spreek een goede taakverdeling af in de auto. Het is aan te bevelen dat de navigator primair verantwoordelijk is voor het volgen van de juiste route en het bewaken van de IPT’s en de bestuurder is verantwoordelijk voor een veilige rijstijl en het vinden van de ZF’s.

Heb je vragen of vind je allemaal best spannend? Geeft niets! De organisatie en de meer ervaren deelnemers zijn altijd graag bereid om je vragen te beantwoorden bij de MP’s.

De makers van het Routeboek

Cabrio Fans dankt de experts van Lulof voor het verzorgen van het drukwerk voor het Cabrio Fans Lente Uitje en September Uitje!

logo_lulof_www