Uitleg en reglement – SPORT-klasse

1. Routeboek

 • Elke equipe ontvangt één routeboek, een IPT formulier (zie artikel 6.) en een rallyschild dat aan de starttafel zal worden uitgereikt.
 • De route is in dit routeboek vermeld door middel van een aantal route opdrachten op de rechterpagina’s van het boek, die in nummervolgorde moeten worden afgewerkt.
 • Wanneer in het routeboek afstanden vermeld worden, zijn deze altijd in kilometers weergegeven. Een afstand van 1,2 staat dus voor 1 kilometer en 200 meter. Een afstand van 0,05 is dus slechts 50 meter! Het is daarom aan te bevelen om altijd één situatie vooruit te kijken.
 • Gedurende het evenement kunnen aanwijzingen over de route of wijzigingen daarvan worden verstrekt door de officials van Cabrio Fans. In de regel zullen deze aanwijzingen schriftelijk worden verstrekt. De deelnemers dienen bij de start en verder bij elke Meldingspost (MP) na te gaan of er wijzigingen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van wegwerkzaamheden.
 • Dwangpijlen – het is altijd mogelijk dat er tijdens het evenement onvoorziene omstandigheden zijn waardoor de organisatie genoodzaakt is om de route om te leiden. Hiervoor worden zogenaamde “dwangpijlen” met Cabrio Fans logo gebruikt. Als je deze pijlen onderweg tegenkomt, is het verplicht om deze te volgen. Zodra de route weer kan worden opgepakt, zal dit op de laatste dwangpijl met tekst vermeld worden.

2. Navigatie opties

 • In de Sportklasse maken we gebruik van slechts één navigatie systeem voor het weergeven van de routeopdrachten. Het zogenaamde “Bol-pijl systeem”.
 • Bol – pijl systeem – dit systeem is alom bekend en relatief eenvoudig. De routeopdrachten worden weergegeven door situatietekeningen van wegveranderingen waarbij een bolletje de auto weergeeft en een pijl de rijrichting. De routeopdrachten dienen in nummervolgorde uitgevoerd te worden. Hieronder zie je een voorbeeld van een (standaard) bol-pijl situatie zoals je die in het routeboek tegen zult komen.

Situatie 1: je rijdt 500 meter gerekend vanaf de voorgaande situatie en komt aan vanuit de richting van het bolletje bij een kruising met verkeerslichten. Op de kruising sla je linksaf in de richting van de pijl.
Situatie 2: na 1 kilometer en 250 meter kom je aan bij deze situatie. Aan het einde van de weg sla je linksaf in de richting van de pijl. Parallel aan de route loopt een spoorbaan.
Situatie 3: je rijdt 2,5 kilometer gerekend vanaf situatie 2 en rijdt langs water (kan een rivier, kanaal of slootje zijn) en slaat rechtsaf in de richting van de pijl.
Situatie 4: Let op! Al na 50 meter kom je aan bij deze situatie. Dit is een rotonde die je geacht wordt driekwart rond te rijden en de rotonde te verlaten in de richting van de pijl. Deze situatie toont aan dat het zinvol is om 1 of 2 situaties vooruit te kijken in het routeboek omdat situaties elkaar snel kunnen opvolgen. De kans op fout rijden wordt ermee verkleind.

3. Opdrachten

 • Naast de navigatie uitdaging is het wedstrijdelement voor een belangrijk deel gebaseerd op zoekopdrachten. Dit kan zijn in de vorm van zoekfoto’s (ZF) en / of controlevragen (CV).
 • Zoekfoto’s – in het routeboek zijn op de linker pagina’s foto’s van vaste objecten of situaties langs of in de nabijheid van de route (zowel aan de linker- als de rechterkant van de weg) afgedrukt. Dit noemen we zoekfoto’s (ZF). Deze ZF’s zijn in willekeurige volgorde afgedrukt. Telkens wanneer je een object of situatie passeert, vul je de corresponderende ZF letter in, in het eerstvolgende lege vakje van je controlekaart. De ZF’s op de linker pagina van het routeboek hebben uitsluitend betrekking op de route pagina die er direct rechts naast staat. Hieronder zie je een voorbeeld van ZF’s zoals je die in het routeboek zult tegenkomen.

Tip: neem na het omslaan van een pagina in je routeboek even kort de tijd om de nieuwe foto’s in je op te nemen voor je verder rijdt.

 • Controle vragen – deze controle vragen (CV) kunnen worden gesteld naar aanleiding van links of rechts langs de route bevindende objecten of situaties. Bij het beantwoorden van de CV’s dient altijd het betreffende vraagnummer te worden vermeld op de controlekaart. Als het antwoord op de tweede CV een A is; bijvoorbeeld “CV2 = A”. Een CV is in de route opgenomen tussen twee situaties en kan uitsluitend op dat stuk van de route voorkomen.
 • Omwille van de verkeersveiligheid zijn er alleen ZF’s en CV’s opgenomen in de route binnen de bebouwde kom of op 60 km/h wegen. Blijf altijd alert op het overige verkeer en vermijd onverwachte manoeuvres bij het herkennen van een ZF of CV!

4. Controlekaart

 • De controlekaart is bestemd voor het invullen van de letters van de ZF’s en de antwoorden op de CV’s. Daarnaast is het bedoeld voor het afstempelen door officials ten behoeve van de tijdsregistratie.
 • MP stempels, gevonden ZF letters en CV antwoorden dienen telkens in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart te worden ingevuld / geplaatst.

 • Knoeien op de controlekaart maakt het betreffende vakje ongeldig. Knoeien is onder meer het aanbrengen van veranderingen, doorhalingen en / of tussenvoegingen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen en juist laten afstempelen van je controlekaart. Vergeet ook niet je naam en equipenummer in te vullen op de kaart.

5. Meldingsposten (MP’s)

 • Locatiegegevens van de MP’s staan in het routeboek vermeld. MP’s kunnen afhankelijk van de weersomstandigheden zowel binnen als buiten op een terras gesitueerd zijn.
 • De MP’s zijn er voor de tijdsregistratie, het afstempelen van de controlekaart, het noteren van aantekeningen op de controlekaart en / of het geven van opdrachten of relevante routeinformatie.
 • Direct bij aankomst geef je de controlekaart af aan de MP bemanning. Je kunt de controlekaart weer ophalen bij de MP bemanning 5 minuten voorafgaand aan de aangegeven vertrektijd.
 • De openingstijden van de MP’s zijn 15 minuten vóór en 30 minuten ná de Ideale Passeer Tijd (IPT) van de equipe. De MP aan de finish is open tot 60 minuten na de IPT van de betreffende equipe.

6. Ideale Passeer Tijd (IPT)

 • Bij de starttafel ontvangt iedere equipe een formulier met daarop de IPT’s gedurende de dag. Deelnemers worden geacht deze IPT te hanteren en deze zijn afgestemd op de ter plaatse geldende snelheidslimieten, rekening houdend met het zoeken en vinden van de ZF’s en CV’s tijdens de route.
 • Cabrio Fans Events zijn geen snelheidsevents. De kunst is het rijden van een nette gemiddelde snelheid om telkens op tijd bij de MP’s aan te komen. Te vroeg of te laat aankomen kan leiden tot strafpunten.

7. Klassement

 • Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van het aantal tijdens de rit behaalde bonuspunten.
 • Voor elke juist ingevulde ZF of CV worden 25 bonuspunten toegekend.
 • Voor elke foutief ingevulde ZF of CV worden 25 punten in mindering gebracht.
 • Voor knoeien op de controlekaart wordt (per vakje) 25 punten in mindering gebracht.
 • Wanneer de organisatie heeft vastgesteld dat je met een gesloten cabrio dak hebt gereden terwijl het buiten droog is worden 100 punten in mindering gebracht.
 • Wanneer een deelnemende auto meer dan twee inzittende heeft wordt op de totaalscore 10% in mindering gebracht per extra inzittende vanwege het voordeel bij het zoeken naar ZF’s en CV’s.
 • Het is toegestaan om 5 minuten eerder te melden bij een MP en het is tevens toegestaan om 5 minuten later te melden bij een MP als aangegeven conform IPT. Voor iedere minuut die je ervoor of erna aankomt bij een MP worden 3 punten in mindering gebracht.
 1. Deelnemers die meer dan 60 minuten na de IPT aankomen bij de finish worden niet geklasseerd.
 1. Bij ex-aequo klasseringen wordt de eindstand bepaald door te kijken welke deelnemers het dichtst bij hun IPT zijn gebleven. Indien nodig wordt daarna gekeken naar de equipe die het langst foutloos heeft gereden.

8. Handige tips

Heb je nog niet eerder meegedaan aan een rally of toerrit? Dan volgen hier nog wat extra tips en wetenswaardigheden. In principe kun je de route rijden op de dagteller van je auto. Je zult dan bij iedere situatie in het routeboek de dagteller moeten “nullen”. Niet erg praktisch en de meer ervaren rallyrijders beschikken daarom vaak over professionele apparatuur. Een zogenaamde Tripmaster om de afstanden te meten. Een goed en voordelig alternatief voor de tripmaster is je smartphone. Voor ieder besturingstype is inmiddels wel een goede App te leveren die de belangrijkste functies van een Tripmaster kan nabootsen. We zetten er twee voor je op een rij.

 • Tripmaster voor smartphone of tablet
  • Voor iPhone – de Apple App store biedt verschillende opties, maar goede ervaringen hebben we zeker opgedaan met de App met de volgende naam: “Harry’s GPS Buddy”. Als je op deze naam zoekt in de App store vind je hem probleemloos. Neem wel even de tijd om de App te leren kennen vanwege de vele mogelijkheden.
  • Voor Android – ook in de Google Play Store vind je diverse opties. De App die we getest hebben heeft de naam “GPS Tripmeter” en deze App is bijzonder gebruiksvriendelijk en nauwkeurig. Minder uitgebreid qua functies, maar de App doet wel precies waarvoor je hem nodig hebt. Een aanrader dus.
  • Tip – hang je smartphone op een handige hoogte op je dashboard zodat de navigator de App eenvoudig kan bedienen en zowel de bestuurder als de navigator het scherm kunnen aflezen.
 • Klembord
  • Een andere tip is het gebruik van een klembord waarop het routeboek gelegd kan worden tijdens het rijden. Hierdoor kan het boek goed opengeslagen blijven liggen en is het mogelijk om zowel de route te bewaken als de zoekfoto’s te bestuderen.
  • Spreek een goede taakverdeling af in de auto. Het is aan te bevelen dat de navigator primair verantwoordelijk is voor het volgen van de juiste route en het bewaken van de IPT’s en de bestuurder is verantwoordelijk voor een veilige rijstijl en het vinden van de ZF’s en CV’s.
 • Rallyschild
  • Iedere deelnemende equipe ontvangt bij de starttafel een rallyschild. Het doel hiervan is om deze goed zichtbaar voor op de auto te monteren. Dit zorgt voor herkenbaarheid onderweg. Het helpt tevens onze mediacrew om de deelnemers onderweg te spotten voor het maken van foto’s en films.
  • Dit rallyschild is voorzien van gaatjes en bij de starttafel zijn tie wraps beschikbaar om het rallyschild mee op de auto vast te maken. Gaat je voorkeur uit naar een andere manier van bevestigen? Zorg dan zelf voor het meenemen van bevestigingsmateriaal (tape, zuignapjes, etc.).
 • Ben je even de weg kwijt?
  • Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat je op een bepaald moment de route bent kwijtgeraakt. Rij dan terug naar de laatst herkenbare situatie in het routeboek en probeer vanaf daar opnieuw de juiste route te vinden.
  • Kom je er echt niet meer uit? De adresgegevens van de eerstvolgende MP staan verderop in het routeboek vermeld. Rij hier naartoe en pak de route weer op bij de volgende etappe.

Heb je vragen of vind je het allemaal nog best spannend? Geeft niets! De organisatie en de meer ervaren deelnemers zijn altijd graag bereid om je vragen te beantwoorden bij de start of later bij een van de MP’s.